Home » วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าทำการ Confirm รายการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ทาง VPro Supply จะทำการสรุปยอดสั่งซื้อ และนัดรับสินค้ากับลูกค้า โดยเลือกวิธีการที่ลูกค้าสะดวก และรวดเร็วที่สุด