Home » วิธีการยืนยันรายการสั่งซื้อ

วิธีการยืนยันรายการสั่งซื้อ

คุณสามารถทำการยืนยันรายการ เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ได้โดยวิธีการดังนี้


1. หลังจากทำการเลือกรายการ และทำการขอใบเสนอราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทาง Vpro Supply จะทำการส่งใบเสนอราคากลับทาง Email ที่ลูกค้าแจ้งไว้2. เจ้าหน้าที่ของทาง VPro Supply จะทำการติดต่อลูกค้ากลับภายใน 1 วันทำการ เพื่อ Confirm รายการสั่งซื้อ หรือคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับลูกค้า เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อสินค้าต่อไป