Home » วิธีการสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิก

คุณจะต้องทำการสมัครสมาชิก ก่อนทำการสั่งสินค้ากับเรา เพื่อความรวดเร็วในการรับรายการสินค้า และเพื่อสิทธิประโยชน์อื่นๆที่คุณอาจได้รับ โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. เมื่อทำการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Vprosupply.com จะพบเมนู Login / Register ด้านบนขวามือ
2. เมื่อนำเม้าส์ไปชี้ที่เมนูนี้ จะปรากฎแถบเมนูย่อยของการ Login / Register ขึ้นมา สามารถกดปุ่ม Register (สีเขียว) หรือทำการกดที่เมนู Login / Register เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน3. จะเข้าสู่หน้าลงทะเบียน โดยจะมี 2 ส่วนคือ เข้าสู่ระบบ และ สมัครสมาชิกใหม่4. กรอกข้อมูลในส่วนของการลงทะเบียนให้ครบถ้วน และตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน หลังจากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อสมัครสมาชิก5. เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จ จะเข้าสู่หน้าสมาชิก ในส่วนนี้จะต้องทำการแก้ไขข้อมูลชื่อ ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งสินค้า เพื่อความสะดวกในการสั่งสินค้ากับ Vpro6. ให้ทำการกรอกข้อมูลส่วนสำคัญให้ครบถ้วน ทำการกด Save Address หลังจากนั้นสามารถทำการเลือกซื้อสินค้าได้ทันที!