Home » วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

คุณสามารถทำการขอใบเสนอราคา เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้ากับทาง Vpro Supply ได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการเลือกสินค้าตามหมวดหมู่ที่ต้องการ หลักจากนั้นกดปุ่ม “ขอใบเสนอราคา” เพื่อทำการขอราคาที่คุ้มค่าที่สุดกับทางเรา


2. สินค้าที่ทำการกดปุ่มใบเสนอราคาไปแล้ว จะขึ้นเครื่องหมายถูก เพื่อเป็นการยืนยันการเพิ่มข้อมูลในระบบตระกร้าสินค้า


3. สินค้าที่ทำการเลือกไว้แล้วสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ปุ่มฟังก์ชั่นมุมขวาบนตามภาพ


4. รายการสินค้าที่ถูกเลือกทั้งหมดจะปรากฎในส่วนบนของหน้า คุณสามารถทำการลบออกได้โดยการกดปุ่ม X ด้านหน้าของรายการนั้นๆ


5. ให้ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบทุกช่อง เพื่อทาง Vpro Supply จะสามารถส่งข้อมูลให้อย่างถูกต้องและครบถ้วน


6. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ทำการกดปุ่ม “ส่งรายการสอบถามราคา” เพื่อทำการส่งรายการ


7. หลังจากทางเราได้รับรายการของคุณแล้ว จะทำการแจ้งเสนอราคาทั้งหมดกลับใน Email ที่คุณทำการกรอกไว้ สามารถเช็ด Email และ Confirm การสั่งซื้อ และทำการชำระเงินในลำดับต่อไป