Home » วิธีการส่งไฟล์เพื่อขอราคา

วิธีการส่งไฟล์เพื่อขอราคา

หากคุณมีไฟล์รายการสินค้าอยู่ในมือแล้ว สามารถส่งรายการเพื่อขอราคากับเราได้ทันที โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่เมนู “ส่งไฟล์เพื่อขอราคา” บนแท็บเมนูหลักด้านบน
2. จะพบกับหน้าแบบฟอร์มเพื่ออัพโหลดไฟล์3. ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นทำการอัพโหลดไฟล์สินค้า โดยขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2MB4. เจ้าหน้าที่ของทาง VPro Supply จะทำการติดต่อลูกค้ากลับภายใน 1 วันทำการ เพื่อ Confirm รายการสั่งซื้อ หรือคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับลูกค้า เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อสินค้าต่อไป